Striatum   Praktijk voor Psychotrauma
                             

Werkwijze

Aanmelden

Je kan je bij bij mij op eigen initiatief aanmelden via de website. Om in zorg te komen is wel altijd een verwijzing nodig. Na de aanmelding wordt er telefonisch of schriftelijk contact opgenomen.

Intake 

Voorafgaand aan het eerste gesprek zal ik je vragen een aantal vragenlijsten in te vullen. Het eerste gesprek kan pas plaatsvinden als deze vragenlijsten zijn ingevuld en de verwijsbrief is ontvangen via het zorgportaal. De eerste twee gesprekken probeer ik een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van je klachten, je hulpvraag en van jou als persoon. De praktijk levert uitsluitend vergoede zorg in het kader van de zorgverzekeringswet. Hiervoor is vereist dat er sprake is van een classificatie in het DSM5 classificatiesysteem die voor vergoeding in aanmerking komt. Ook schat ik dan in of je in mijn praktijk op je plek bent of dat je beter bij een andere praktijk geholpen kunt worden.

Behandelplan

Op basis van de informatie uit de intake stel ik een behandelplan op die we samen bespreken en waarbij we samen beslissen welke werkwijze het beste bij je aanmeldingsklachten past. Ook wordt er in het behandelplan een inschatting gemaakt van de vermoedelijke duur van de behandeling, de frequentie van de gesprekken en de termijn waarop we samen evalueren hoe de behandeling verloopt. 
De duur van een therapietraject is afhankelijk van de aard en ernst van je klachten. De zorgzwaarte wordt mede bepaald door een vragenlijst die ik na de intake invul om de ernst van je klachten in te schatten. Vanuit de overheid ben ik als zorgverlener verplicht om de antwoorden op deze vragenlijst (gepseudonimiseerd) ook te delen met de Nederlandse Zorgautoriteit.  Als je dit niet wilt kan je hier natuurlijk bezwaar tegen maken middels een privacyverklaring.

De therapie

De therapiesessies bestaan bij uit gesprekken, het doen van oefeningen of het toepassen van een specifieke methode zoals bijvoorbeeld EMDR. Vaak geef ik ook opdrachten mee naar huis, om tussen de sessies mee aan de slag te gaan. Hierbij maak ik ook gebruik van ondersteuning van het e-health portaal Evie waarbij je bijvoorbeeld nog extra uitleg kunt nalezen of ter voorbereiding op de sessies zaken op kan schrijven. Via dit portaal is het ook mogelijk om te beeldbellen als het wenselijk is om een online sessie te hebben. 

Hoe een sessie verloopt is iedere keer verschillend: iedere persoon is uniek, en waar we het over hebben hangt ook af van waar jij op dat moment in jouw proces mee bezig bent, wat je belangrijk vindt, waar je tegenaan loopt. Het kan gaan over het toelaten of hanteren van emoties, het veranderen van gedragspatronen, het verwerken van nare ervaringen, het werken aan je zelfbeeld, het leren omgaan met beperkingen of gesprekken waarbij iemand wordt betrokken die voor jou belangrijk is. 

Afronding

In de afrondingsfase van de therapie kijken we samen naar wat je nodig hebt om zelf verder te kunnen. Bij het afronden vind ik het ook waardevol om terug te horen wat de therapie heeft opgeleverd. Zijn je klachten verminderd? Heb je dingen in je dagelijkse leven kunnen veranderen?  Welke inzichten hebben geholpen? Waren er misschien zaken die je hebt gemist of die je minder prettig vond, dan vind ik dat ook belangrijk om te horen. Welke handvatten zouden kunnen helpen om te voorkomen dat de klachten terug komen en als dit toch zou gebeuren wat heb je dan nodig?