Striatum   Praktijk voor Psychotherapie
                             

Kwaliteit

Ik ben geregistreerd als GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog in het BIG register van de overheid. De wet BIG (wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. 

De registratie van klinisch psycholoog (BIG) en klinisch neuropsycholoog (BIG) zijn door de overheid erkende specialisaties van de gezondheidszorgpsychologie en wettelijk beschermde titels. De Psychotherapeut is eveneens een wettelijk beschermde titel met een eigen BIG register. 

De registraties in het overheidsregister vormt de belangrijkste graadmeter voor de kwaliteit en is bij alle zorgverzekeraars een eis om voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen voor een bggz of sggz behandeling. Om ingeschreven te worden in het register dienen psychologen een postdoctorale opleiding tot gezondheidszorg psycholoog en daarna een opleiding tot specialist te volgen. Elke vijf jaar vindt opnieuw toetsing van de kwaliteit plaats waarbij de psycholoog aan verschillende voorwaarden moet voldaan zoals beschikken over voldoende werkervaring, bij- en nascholing en regelmatige intervisie met vakgenoten of het zelf verzorgen van onderwijs aan psychologen in opleiding. 

Met de inschrijving in het beroepsregister ben ik tevens gehouden aan de beroepscode voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Deze beroepscode omvat gedragsregels over het professioneel handelen van de psycholoog met betrekking tot onder andere de privacy, dossierbeheer en de klachtenregeling. Daarnaast beschik ik over een geldig kwaliteit statuut.

Mijn registraties zijn op te zoeken in het landelijke BIG register onder de volgende nummers:  

Psychotherapeut: 79061414816

Gezondheidszorgpsycholoog met specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog: 59061414825

Tenslotte ben ik lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen die zich inzet voor de kwaliteitsbevordering van zelfstandig werkende psychologen.

Klachten
Het kan natuurlijk zo zijn dat u ontevreden bent of er zich andere problemen voordoen. Neemt u altijd eerst contact met mij op. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u zich ook wenden tot de geschillencommissie van de LVVP.