Striatum   Praktijk voor Psychotrauma
                             

Vergoeding en Tarieven

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de zorgverzekering. De bekostiging vindt plaats vanuit het zorgprestatiemodel (ZPM) die sinds 2022 is ingevoerd. Hieronder wordt verdere toelichting gegeven over de kosten en vergoedingen.

Vergoeding

Zorgverzekeraars hanteren strikte regels om voor vergoeding in aanmerking te komen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Houd ook rekening met de wettelijk verplichte eigen bijdrage (385 euro) en de hoogte van het zelf gekozen eigen risico. Details verschillen per zorgverzekeraar en voorwaarden veranderen regelmatig.  Als u meer wilt weten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. U bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de kosten die voortkomen uit de intake of de behandeling.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf een verwijzing voor Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ) of Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) van de huisarts of specialist nodig. De verwijzing vindt rechtstreeks plaats via het portaal Zorgdomein.

De verzekeraars stelt de volgende eisen aan de verwijsbrief:
-  Datum van verwijzing (moet vóór het eerste gesprek zijn)
-  Een vermelding van BGGZ of SGGZ
-  De AGB-code van de arts
-  De vermoedelijke classificatie
-  De naam van de verwijzer met handtekening
-  De verwijzing moet aan mij persoonlijk gericht zijn.
Ook ben ik als zorgverlener verplicht uw identiteit te verifiëren met behulp van een geldig document (paspoort, rijbewijs of ID kaart). Zonder verwijsbrief en legitimatie is er geen recht op vergoeding door de zorgverzekering.

Contracten

Mijn praktijk heeft in 2024 contracten met de volgende zorgverzekeraars:

- Menzis. Hieronder vallen ook de labels Anderzorg, Hema en Vink-Vink. Bij Menzis heeft de praktijk geen zorgplafond. Momenteel hebben we ruimte voor clienten van Menzis in de sggz. 

- Achmea. Hieronder vallen ook de labels Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO en Interpolis. Bij Achmea heeft de praktijk een zorgplafond. Momenteel is de wachtlijst voor Achmea daardoor langer dan drie maanden. Neem contact op met uw zorgverzekeraar. 

- DSW. Hieronder vallen ook de labels Stad-Holland en Twente ZorgverzekeraarBij DSW heeft de praktijk geen zorgplafond. Momenteel hebben we ruimte voor clienten van DSW in de sggz.  

- A.S.R. Hieronder valt ook het label Ditzo. Momenteel hebben we ruimte voor clienten van A.S.R. in de sggz. 

- Caresq. Hieronder valt ook het label Aevitae. Momenteel hebben we ruimte voor clienten van Caresq in de sggz.

- Zorg en Zekerheid. Momenteel hebben we ruimte voor clienten van Zorg en Zekerheid in de sggz. 

- CZ en VGZ. De praktijk heeft helaas geen contact met deze verzekeraars. U kunt wel in zorg komen. Als u verzekerd bent bij een verzekeraar waar de praktijk geen contract mee heeft dan ontvangt u vanuit de basisverzekering altijd een gedeeltelijke vergoeding van de kosten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw verzekeraar en uw polis. Voor meer informatie over de hoogte van uw vergoeding kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Tarieven zorgverzekeraars waar een zorgcontract mee is afgesloten.
Bij gecontracteerde zorg wordt het betreffende tarief van de zorgverzekeraar gehanteerd, oftewel het gecontracteerd tarief. De factuur wordt rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar. 

Tarieven zorgverzekeraars waar geen zorgcontract mee is afgesloten.

Bij ongecontracteerde zorg wordt het tarief gehanteerd wat is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit, oftewel het marktconforme tarief. Bij ongecontracteerde zorg ontvangt u een restitutie factuur. U betaalt zelf de factuur en kunt deze daarna indienen bij uw zorgverzekering. De hoogte van uw vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw polis. Sommige verzekeraars hanteren het NZA marktconforme tarief en andere verzekeraars hanteren een eigen tarief: het gemiddeld gecontracteerde tarief. Het gemiddeld gecontracteerde tarief is meestal lager dan het marktconforme tarief. Vergoedt uw zorgverzekeraar op basis van een gemiddeld gecontracteerd tarief dan valt uw vergoeding ook lager uit. Wij raden u aan bij uw zorgverzekeraar na te vragen welk tarief zij hanteren om de hoogte van uw vergoeding te berekenen. Dit verschilt per zorgverzekeraar en per polis. Bij ongecontracteerde zorg wordt voorafgaand aan de intake altijd een overzicht van de tarieven en betalingsvoorwaarden aan u verstrekt zodat u op de hoogte bent van de kosten. 

NZA

De tarieven voor de geestelijke gezondheidszorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.  U vindt alle geldende NZA-tarieven via de tarievenzoeker op de website van de NZA  (www.zorgprestatiemodel.nza.nl). Deze tarieven zijn gekoppeld aan de setting waarin de zorg wordt verleend en aan de beroepsregistratie van de zorgverlener. Mijn praktijk valt onder de setting ‘Kwaliteitsstatuut ambulant II’ en is gekoppeld aan de BIG registratie behorend bij de specialist ‘Klinisch (neuro)psycholoog artikel 14’.

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar geen zorgcontract mee is afgesloten krijgt u bij aanmelding de actuele tarievenlijst toegestuurd zodat u bij uw zorgverzekeraar kunt navragen hoe hoog uw vergoeding is. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent. Iedereen van 18 jaar of ouder betaalt tevens een verplicht eigen risico aan de zorgverzekeraar. Dit eigen risico is in 2024 vastgesteld op € 385,-. U kunt zelf voor een hoger eigen risico gekozen hebben. U betaald uw eigen risico elk kalenderjaar. 

Zelf betalen

De intake is een diagnostiek consult welke altijd onder de vergoede zorg valt.  De behandeling van klachten of diagnoses die niet onder de zorgverzekeringswet vallen komen ook niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Ook dit is door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. U kunt bij de praktijk alleen in behandeling komen met een gestelde classificatie die onder de zorgverzekeringswet valt. Dit wordt tijdens de intake met u bekeken. 

No Show
Bij niet of te laat (korter dan 24 uur van te voren) afzeggen van een afspraak wordt de helft van het tarief in rekening gebracht van de gereserveerde sessie conform de algemene tarieven en betalingsvoorwaarden. Een No Show wordt namelijk niet door de zorgverzekeraar vergoed. Meld je dus tijdig af, minimaal 24 uur voordat je de afspraak hebt, als je niet kunt komen op een gemaakte afspraak.