Striatum   Praktijk voor Psychotherapie
                             

Aanmelden en verwijzen
Bent U een verwijzer?
U kunt uw cliënt rechtstreeks verwijzen via zorgdomein.

Bent u een cliënt?
U kunt zich bij mij op eigen initiatief aanmelden.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen is altijd een verwijzing nodig van een arts. Dit kan uw huisarts zijn, maar ook een medisch specialist of een bedrijfsarts. De verwijzing dient door de huisarts te worden verzonden via zorgdomein.

Na aanmelding wordt er telefonisch contact met u opgenomen.
Vervolgens krijgt u een aantal vragenlijsten die u dient in te vullen en terug te sturen per e-mail.
Na ontvangst van de vragenlijsten (per e-mail) en de verwijsbrief van uw huisarts (via zorgdomein) kan een eerste afspraak worden gemaakt.

Contact
Bezoek adres; IJzerloopstraat 1, Breda. Ingang praktijk links van het huis. Parkeergelegenheid voor de deur. De praktijk is niet rolstoel toegankelijk.
Postadres: Post kan gericht worden aan info@striatumpsychologie.nl

KvK: 20138962
AGB praktijk: 94056347

Bereikbaarheid
Striatum Praktijk voor Psychologie heeft geen 24 uur dienst. Bij nood of gevaar kan u terecht bij de huisartsenpost welke zo nodig kan doorverwijzen naar de crisisdienst van de regionale GGZ. Wil je praten over zelfmoord? Ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor zelfmoorpreventie: 0900-0113.

Klachten
Het kan natuurlijk zo zijn dat u ontevreden bent of er zich andere problemen voordoen. Neemt u altijd eerst contact met mij op. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u zich ook wenden tot de geschillencommissie van de LVVP.

Wachtlijst
BGGZ: Voor kortdurende behandelingen in de BGGZ is momenteel geen wachtlijst. Er is ruimte op woensdag bij de GZ-psycholoog van de praktijk. 

SGGZ: Wachttijd voor SGGZ behandeling is wisselend per zorgverzekeraar. Neem contact op via het aanmeldingsformulier.

Supervisie: Voor supervisie zijn nog enkele plekken beschikbaar.

Routebeschrijving en kaart 
Openbaar vervoer: Vanaf Centraal station buslijn 4 richting Princenhage woonboulevard, uitstappen burgemeester Sutoriusstraat.
Auto: A16 afslag Rijsbergen/Zundert. Op de zuidelijke rondweg via de Mastbosstraat richting Princenhage. Op de rotonde derde afslag naar links. Daarna eerste straat links.