Striatum   Praktijk voor Psychotrauma
                             

Waarneming

Tijdens vakanties is de praktijk gesloten en niet bereikbaar. Bij de openingstijden kunt u zien of de praktijk geopend of gesloten is.

Als u zich wilt aanmelden kan dat via de aanmeldknop. U wordt terug gebeld na de vakantie. 

In geval van calamiteiten kunt u contact opnemen met de waarnemer. Van een calamiteit is sprake als er een acuut gevaar is voor uw gezondheid welke niet kan wachten. 

Bij nood of gevaar kunt u terecht bij uw huisarts of de huisartsenpost welke zo nodig kan doorverwijzen naar de crisisdienst van de regionale GGZ. Wil je praten over zelfmoord? Ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor zelfmoordpreventie: 0900-0113.

De praktijk waarnemer is mw I. van Linge-Roovers

Waarnemer