Striatum   Praktijk voor Psychotrauma
                             

Klinische psychologie en psychotherapie

Klinisch psycholoog

De titel klinisch psycholoog (ex art. 14 Wet BIG)  is een wettelijk beschermde titel en een specialisme van de gezondheidszorgpsycholoog, ook wel GZ-psycholoog. Een klinisch psycholoog is dus altijd ook GZ-psycholoog. Verder mag een klinisch psycholoog zich ook psychotherapeut noemen.

De klinisch psycholoog is gespecialiseerd in psychodiagnostiek en psychologische interventiemethoden bij ernstige en complexe psychopathologische problematiek, die meerdere domeinen van het functioneren beïnvloedt. Psychotherapie is een van de belangrijkste behandelingsvormen van de klinisch psycholoog.

Psychotherapeut

De titel psychotherapeut is een wettelijk beschermde titel. De psychotherapeut behandelt kinderen, jeugdigen, volwassenen en/of ouderen met psychische problematiek. Het kan hierbij gaan om individuele therapie of een psychotherapeutische behandeling in breder verband (relatietherapie, oudertherapie, gezins- of systeemtherapie, groepstherapie). Personen komen voor behandeling door een psychotherapeut in aanmerking als:

- aannemelijk is dat het proces van gedragsverandering leidt tot het opheffen, verminderen van en/of beter leren omgaan met psychische problemen, conflicten, stoornissen en/of klachten;

- gebleken is of verwacht mag worden dat deze veranderingen niet op minder ingrijpende of anderszins effectieve wijze te bewerkstelligen zijn;

- het behandelaanbod aansluit op de zorgvraag en zorgbehoefte van de patiënt;

- de patiënt expliciet instemt met de verschillende aspecten van het behandelingsaanbod.

De psychotherapeut richt zich heel specifiek op de psychotherapeutische behandeling van psychische problematiek die de ontwikkeling en/of het functioneren van de patiënt belemmert. De problematiek kan in de persoonlijkheid van de patiënt geworteld zijn en/of sterk verweven zijn met diens relationele context. Daarbij kan sprake zijn van een verscheidenheid aan beelden en problemen. De psychotherapeut is in staat om de relatie tussen de persoonlijkheid van de patiënt en diens relationele context te benoemen en daar in de behandeling rekening mee te houden.

De praktijk richt zich uitsluitend op de behandeling van volwassenen en ouderen.