Striatum   Praktijk voor Psychologie
                             

Vergoeding en Tarieven

Vergoeding van uw behandeling kan plaatsvinden via uw zorgverzekeraar of via uw werkgever.  Vanuit de zorgverzekering geldt bekostiging vanuit het zorgprestatiemodel (ZPM). Voor een traject vanuit de werkgever (expertise diagnostiek of behandeling)  verloopt via een offerte aan de werkgever. Hiervoor gelden andere voorwaarden. Voor meer informatie over arbeidstrajecten kunt u contact opnemen met uw werkgever. Hieronder wordt verdere toelichting gegeven over de bekostiging vanuit de zorgverzekeraar.

ZPM
Sinds 2022 is het Zorgprestatie model ingevoerd voor de bekostiging van de  geestelijke gezondheidszorg. De NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) heeft voor 2023 de tarieven voor GGZ hulpverlening vastgesteld. Deze tarieven zijn gekoppeld aan de setting waarin de zorg wordt verleend en aan de beroepsregistratie van de zorgverlener. Mijn praktijk valt onder de setting ‘Kwaliteitsstatuut ambulant II’ en is gekoppeld aan de BIG registratie behorend bij de specialist ‘Klinisch (neuro)psycholoog artikel 14’.

Kosten en vergoeding
Zorgverzekeraars hanteren strikte regels om voor vergoeding in aanmerking te komen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Houd ook rekening met de wettelijk verplichte eigen bijdrage (385 euro) en de hoogte van het zelf gekozen eigen risico. Details verschillen per zorgverzekeraar en voorwaarden veranderen regelmatig.  Als u meer wilt weten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. U bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de kosten die voortkomen uit de intake of de behandeling.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf een verwijzing voor Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ) of Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) van de huisarts of specialist nodig.
De verzekeraars stelt de volgende eisen aan de verwijsbrief:
-  Datum van verwijzing (moet vóór het eerste gesprek zijn)
-  Een vermelding van BGGZ of SGGZ
-  De AGB-code van de arts
-  De vermoedelijke diagnose
-  De naam van de verwijzer met handtekening
-  De verwijzing moet aan mij persoonlijk gericht zijn.
Ook ben ik als zorgverlener verplicht uw identiteit te verifiëren met behulp van een geldig document (paspoort, rijbewijs of ID kaart). Zonder verwijsbrief en legitimatie is er geen recht op vergoeding door de zorgverzekering.

Ongecontracteerde psycholoog 

Mijn praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Het werken als ongecontracteerd psycholoog heeft voordelen en nadelen. Het voordeel van zorg bij een ongecontracteerde psycholoog is dat de zorgverzekeraar geen invloed kan uitoefenen op de inhoud of de duur van uw behandeling. De inhoud en duur van de zorg wordt in mijn praktijk uitsluitend bepaald door de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Een ander voordeel is dat zorgverzekaars in hun contracten een maximum limiet stellen aan het aantal behandelingen die een psycholoog per jaar mag uitvoeren. Hierdoor ontstaat er meestal al snel een wachtlijst. 

Volgens de regels van de NZA komt ook zorg bij een ongecontracteerde psycholoog voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking. De hoogte van de vergoeding is echter afhankelijk van uw polis. 

Tarieven
Wij hanteren de maximum-tarieven zoals vastgesteld door de NZA. Het tarief van de NZA is het marktconforme tarief. De tarieven voor 2023 zijn als volgt: 

Intake 60 minuten €229,67

Psychotherapie/ behandeling sessie 60 minuten


Psychotherapie, sessie 45 minuten: €169,5

 €200,40, PT: €176,30

- Psychotherapie, sessie 90 minuten: KP: €301,13, PT: €265,46
- Psychodiagnostiek, 60 minuten: KP: €229,67, PT: €199,34
- Psychodiagnostiek, 90 minuten: KP: €342,79, PT: €298,32
- Intake, 60 minuten: KP: €229,67, PT: €199,34
* KP = Klinisch psycholoog; PT = Psychotherapeut

Onze praktijk heeft ervoor gekozen om contractvrij te werken, omdat we onze inzetbare minuten aan u willen besteden, en niet aan onnodige administratie vanuit de zorgverzekeraar. Dit betekent voor u ook dat we uw gegevens (zoals bijv. diagnoses) niet hoeven te delen met de zorgverzekeraar. Voor meer uitgebreide informatie over contractvrij werken, zie www.contractvrijepsycholoog.nl.

Contractvrij werken betekent echter ook dat wij de facturen van de sessies naar u sturen en niet naar de zorgverzekeraar. U kunt deze facturen achteraf zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Indien u een restitutiepolis heeft, krijgt u het volledige bedrag vergoed. Indien u een naturapolis heeft, krijgt u 60% tot 80% van de factuur vergoed. We raden u aan vooraf altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, zodat u van tevoren inzichtelijk heeft wat u vergoed krijgt.Gecontracteerde psychologen krijgen echter vaak een lagere vergoeding van de zorgverzekeraars dan het marktconforme tarief. Hierdoor valt het gemiddelde gecontracteerde tarief van de zorgverzekeraar vaak lager uit dan het marktconforme tarief.  Wij raden u aan bij uw zorgverzekeraar na te vragen welk tarief zij hanteren om de hoogte van uw vergoeding te berekenen. Dit verschilt per  zorgverzekeraar en per polis.

Voorafgaand aan de intake wordt altijd een overzicht van de tarieven en betalingsvoorwaarden aan u verstrekt zodat u op de hoogte bent van de kosten. Het eerste gesprek is een intake. Bij de intake wordt ook gekeken of de zorg voor vergoeding in aanmerking komt. Niet alle klachten of diagnoses worden vergoed door de zorgverzekeraar. Ook dit is door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. 

Zelf betalen
Wanneer uw klachten niet in aanmerking komen voor vergoeding in het basispakket van uw zorgverzekeraar of als u niet aanvullend verzekerd bent, dan kunt u ervoor kiezen de gesprekken geheel zelf te betalen. Voor niet vergoede zorg gelden andere tarieven. U kunt deze vinden in de tarievenlijst.

No Show
Bij niet of te laat (korter dan 24 uur van te voren) afzeggen van een afspraak wordt de helft van het tarief in rekening gebracht van de gereserveerde sessie conform de algemene tarieven en betalingsvoorwaarden. Een No Show wordt namelijk niet door de zorgverzekeraar vergoed. Meld je dus tijdig af, minimaal 24 uur voordat je de afspraak hebt, als je niet kunt komen op een gemaakte afspraak.