Striatum   Praktijk voor Psychotherapie
                             

Vergoeding en Tarieven

Vergoeding van uw behandeling kan plaatsvinden via uw zorgverzekeraar of via uw werkgever.  Vanuit de zorgverzekering geldt bekostiging vanuit het zorgprestatiemodel (ZPM). Voor een traject vanuit de werkgever (expertise diagnostiek of behandeling)  verloopt via een offerte aan de werkgever. Hiervoor gelden andere voorwaarden. Voor meer informatie over arbeidstrajecten kunt u contact opnemen met uw werkgever. Hieronder wordt verdere toelichting gegeven over de bekostiging vanuit de zorgverzekeraar.

ZPM
Sinds 2022 is het Zorgprestatie model ingevoerd voor de bekostiging van de  geestelijke gezondheidszorg. De NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) heeft voor 2023 de tarieven voor GGZ hulpverlening vastgesteld. Deze tarieven zijn gekoppeld aan de setting waarin de zorg wordt verleend en aan de beroepsregistratie van de zorgverlener. Mijn praktijk valt onder de setting ‘Kwaliteitsstatuut ambulant II’ en is gekoppeld aan de BIG registratie behorend bij de specialist ‘Klinisch (neuro)psycholoog artikel 14’.

Kosten en vergoeding
Zorgverzekeraars hanteren strikte regels om voor vergoeding in aanmerking te komen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Houd ook rekening met de wettelijk verplichte eigen bijdrage (385 euro) en de hoogte van het zelf gekozen eigen risico. Details verschillen per zorgverzekeraar en voorwaarden veranderen regelmatig.  Als u meer wilt weten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. U bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de kosten die voortkomen uit de intake of de behandeling.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf een verwijzing voor Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ) of Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) van de huisarts of specialist nodig.
De verzekeraars stelt de volgende eisen aan de verwijsbrief:
-  Datum van verwijzing (moet vóór het eerste gesprek zijn)
-  Een vermelding van BGGZ of SGGZ
-  De AGB-code van de arts
-  De vermoedelijke diagnose
-  De naam van de verwijzer met handtekening
-  De verwijzing moet aan mij persoonlijk gericht zijn.
Ook ben ik als zorgverlener verplicht uw identiteit te verifiëren met behulp van een geldig document (paspoort, rijbewijs of ID kaart). Zonder verwijsbrief en legitimatie is er geen recht op vergoeding door de zorgverzekering.

Contracten

Mijn praktijk heeft een contract met de volgende zorgverzekeraars:

- Menzis. Hieronder vallen ook de labels Anderzorg, Hema en Vink-Vink. Bij Menzis heeft de praktijk geen zorgplafond. Momenteel hebben we ruimte voor clienten van Menzis zowel in de BGGZ als in de SGGZ.

- Achmea. Hieronder vallen ook de labels Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO en Interpolis. Bij Achmea heeft de praktijk een zorgplafond. Momenteel hebben we ruimte voor clienten van Menzis zowel in de BGGZ als in de SGGZ.

- DSW. Hieronder vallen ook de labels Stad-Holland en Twente ZorgverzekeraarBij DSW heeft de praktijk geen zorgplafond. Momenteel hebben we ruimte voor clienten van DSW zowel in de BGGZ als in de SGGZ.

- A.S.R. Hieronder valt ook het label Ditzo. Momenteel hebben we ruimte voor clienten van A.S.R. zowel in de BGGZ als in de SGGZ.

- Zorg en Zekerheid. Momenteel hebben we ruimte voor clienten van Menzis zowel in de BGGZ als in de SGGZ.

Als u verzekerd bent bij een andere verzekeraar dan ontvangt u een gedeeltelijke vergoeding van de kosten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw verzekeraar en uw polis. Voor meer informatie over de hoogte van uw vergoeding kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Tarieven gecontracteerde zorg
Bij gecontracteerde zorg wordt het betreffende tarief van de zorgverzekeraar gehanteerd, oftewel het gecontracteerd tarief. De factuur wordt rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar. 

Tarieven ongecontracteerde zorg 

Bij ongecontracteerde zorg wordt het tarief gehanteerd wat is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit, oftewel het marktconforme tarief. Bij ongecontracteerde zorg ontvangt u een restitutie factuur. U betaalt zelf de factuur en kunt deze daarna indienen bij uw zorgverzekering. De hoogte van uw vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw polis. Sommige verzekeraars hanteren het NZA marktconforme tarief en andere verzekeraars hanteren een eigen tarief: het gemiddeld gecontracteerde tarief. Het gemiddeld gecontracteerde tarief is meestal lager dan het marktconforme tarief. Vergoedt uw zorgverzekeraar op basis van een gemiddeld gecontracteerd tarief dan valt uw vergoeding ook lager uit. Wij raden u aan bij uw zorgverzekeraar na te vragen welk tarief zij hanteren om de hoogte van uw vergoeding te berekenen. Dit verschilt per  zorgverzekeraar en per polis. Bij ongecontracteerde zorg wordt voorafgaand aan de intake altijd een overzicht van de tarieven en betalingsvoorwaarden aan u verstrekt zodat u op de hoogte bent van de kosten. 

Zelf betalen
Niet alle klachten of diagnoses worden vergoed door de zorgverzekeraar. Ook dit is door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. Wanneer uw klachten niet in aanmerking komen voor vergoeding in het basispakket, dan kunt u ervoor kiezen de gesprekken geheel zelf te betalen. Voor niet vergoede zorg gelden andere tarieven. U kunt deze vinden in de tarievenlijst.

No Show
Bij niet of te laat (korter dan 24 uur van te voren) afzeggen van een afspraak wordt de helft van het tarief in rekening gebracht van de gereserveerde sessie conform de algemene tarieven en betalingsvoorwaarden. Een No Show wordt namelijk niet door de zorgverzekeraar vergoed. Meld je dus tijdig af, minimaal 24 uur voordat je de afspraak hebt, als je niet kunt komen op een gemaakte afspraak.