Striatum   Praktijk voor Psychotherapie
                             

Klinisch neuropsychologie

De titel klinisch neuropsycholoog (ex art. 14 Wet BIG) is een wettelijk beschermde titel en een specialisme van de gezondheidszorgpsycholoog, ook wel GZ-psycholoog. Een klinisch neuropsycholoog is dus altijd ook GZ-psycholoog. 

De klinische neuropsychologie is het toepassingsgebied van de neuropsychologie in de individuele gezondheidszorg en richt zich op diagnostiek en behandeling van cognitieve, emotionele en gedragsmatige consequenties van hersenletsel en -stoornissen. De klinisch neuropsycholoog is een professional in het veld van de psychologie met specifieke expertise in de toegepaste wetenschap die betrekking heeft op de relatie tussen hersenen en gedrag. Klinisch neuropsychologen gebruiken deze kennis in het uitvoeren van psychologisch onderzoek, diagnostiek, behandeling en rehabilitatie van patiënten gedurende de hele levensloop bij patiënten met neurologische, medische en psychiatrische aandoeningen waaronder ook ontwikkelingsstoornissen, neurodegeneratieve aandoeningen, (zeldzame) genetische syndromen, cognitieve stoornissen, verslaving en leerstoornissen.

Neuropsychologische expertise
Neuropsychologische expertise is een vorm van dienstverlening die kan worden aangevraagd door verzekeringsartsen, om een inschatting te maken van uw neuropsychologisch functioneren in het kader van uw revalidatie naar werk. Mijn praktijk biedt geen neuropsychologische expertise in het kader van letselschade. Voor neuropsychologische expertise gelden aparte tarieven welke via een offerte kunnen worden aangevraagd.